Zdravstvena pravičnost in regionalni razvoj v EU - Uporaba strukturnih skladov EU

Ta publikacija utemeljuje, zakaj sta zdravje in pravičnost na področju zdravja sestavni del gospodarskega in družbenega razvoja družbe in doseganja ciljev nujne strategije EU za pametno, inovativno in vključujočo rast za leto 2020. Vsebina poročila temelji na rezultatih dveh študij, ki jih je izvedla regionalna mreža Equity Action. To je mreža tridesetih evropskih regij v desetih državah članicah, ki je bila združena v okviru programa Equity Action (Skupni ukrep o neenakostih v zdravju, ki ga sofinancira EU). Mreža je opredelila konkretne primere, kako je mogoče neenakosti na področju zdravja odpraviti na podnacionalni ravni, in pokazala, kako lahko javni zdravstveni delavci in nosilci odločitev uporabljajo strukturne sklade EU za doseganje večje zdravstvene pravičnosti v Evropi.

Publikacijo poiščite tukaj.

tip
EuroHealthNet, dokument vladnega / institucionalnega / javnega zdravstva
tema
Upravljanje, zdravje v vseh politikah, ekonomija dobrega počutja, ocena učinka na zdravje, trajnostni razvoj
Država
Evropa
Stopnja
Evropski
Leto
2013


Nazaj na bazo podatkov