COVID-19 in dobro počutje: življenje v pandemiji

To poročilo je bilo objavljeno ob 1. obletnici ustanovitve OECD Center za dobro počutje, vključenost, trajnost in enake možnosti (WISE). COVID-19 in dobro počutje: Življenje v pandemiji raziskuje neposredne posledice pandemije za življenja in preživetje ljudi v državah OECD. Poročilo prikazuje potek dobrega počutja – od službe in dohodkov do socialnih povezav, zdravja, ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem, varnosti in še več.

To središče/poročilo OECD se močno osredotoča na koncept Ekonomije dobrega počutja. Prav tako preučuje vlogo, ki jo lahko imajo dokazi o dobrem počutju pri podpori vladnih prizadevanj za okrevanje pandemije. Trdi, da lahko leča dobrega počutja spodbudi oblikovalce politik, da se ponovno osredotočijo na rezultate, ki so za ljudi najpomembnejši, da preoblikujejo vsebino politike z bolj večdimenzionalnega vidika, da prilagodijo prakso politike v vladnih silosih in ponovno povežejo ljudi z javnostjo. institucije, ki jim služijo.

Poročilo poiščite tukaj.

tip
Dokument državnega / institucionalnega / javnega zdravja, zakonodaja in analiza politik
tema
Zaposlovanje, zdravje pri delu, izobraževanje odraslih, zaposlovanje mladih, finančna varnost, socialna zaščita, socialna vključenost, dostop do oskrbe, revščina, upravljanje, zdravje v vseh politikah, ekonomija dobrega počutja, ocena učinka na zdravje, trajnostni razvoj
Država
Globalno
Stopnja
Facebook Global
Leto
2021


Nazaj na bazo podatkov