COVID-19 in družbene determinante zdravja in pravičnosti v zdravju: povzetek dokazov

Družbene determinante zdravja – razmere, v katerih se ljudje rodijo, rastejo, delajo, živijo in se starajo ter dostop ljudi do moči, denarja in virov – so glavni dejavniki neenakosti v zdravju. Neugodne socialne determinante zdravja za ranljive skupine so pomenile višje stopnje kroničnih bolezni, ki povečujejo njihovo tveganje za slabe rezultate zaradi COVID-19, večjo izpostavljenost virusu COVID-19, manjšo zmožnost upoštevanja javnozdravstvenih in socialnih ukrepov ter slabši dostop zdravstvenim službam za zdravljenje in cepljenje.

Izpostavljenost družbenim determinantam zdravstvenega tveganja ima posledice za generacije in povečuje neenakosti v zdravju ne samo v trenutni pandemiji, ampak tudi mnogo let v prihodnosti. Ta povzetek dokazov WHO preučuje vpliv družbenih determinant zdravja na trenutno pandemijo COVID-19, pri čemer se osredotoča na neenakosti vpliva. Ugotovitve izhajajo iz hitrega sistematičnega pregleda globalnih dokazov. Poročilo poudarja pomen razvoja trajnostnega sodelovalnega pristopa, ki sega med zdravstvene, socialne in gospodarske akterje, med skupnosti in države.

Če želite prebrati povzetek dokazov, kliknite tukaj. 

tip
Dokument vladnega / institucionalnega / javnega zdravja
tema
Finančna varnost, socialna zaščita, socialna vključenost, dostop do oskrbe, revščina, Skupine, ki so izpostavljene ranljivosti: ženske, etnične manjšine, LGBTI +, migranti, invalidnost
Država
Evropa, globalno
Stopnja
Evropska, mednarodna
Leto
2021


Nazaj na bazo podatkov