Starost: družbena determinanta zdravja, ki je v zrelih letih

Marca 18, 2021, Globalno poročilo o staranju je lansiral WHO, Urad za Visoki komisar ZN za človekove praviceje Oddelek ZN za ekonomske in socialne zadeveIn Sklad ZN za prebivalstvo. Boj proti staranju je eno od štirih področij ukrepanja Desetletje zdravega staranja (2021–2030). Spreminjanje tega, kako razmišljamo, čutimo in delujemo v zvezi s starostjo in staranjem, je predpogoj za uspešno ukrepanje na področju zdravega staranja in za napredek na treh drugih področjih delovanja Desetletja zdravega staranja: razvoj skupnosti, ki spodbujajo sposobnosti starejših, zagotavljanje osredotočenosti na osebo celostna oskrba in storitve primarne zdravstvene oskrbe, ki se odzivajo na potrebe starejših, ter zagotavljajo dolgotrajno oskrbo starejših, ki jo potrebujejo.

Med pandemijo COVID-19 je bila izpostavljena ranljivost starejših. Ne samo, da je pandemija vzela življenja številnim starejšim ljudem, razkrila je tudi staranje v različnih okoljih – na primer diskriminacijo pri dostopu do zdravstvene oskrbe, neustrezno zaščito starejših v domovih za ostarele in duševnega zdravja mladih ter stereotipne medijske upodobitve. ki nasprotujejo generacije.

tip
Dokument državnega / institucionalnega / javnega zdravja, organizacije in pobude, ki se ukvarjajo z zdravstvenimi neenakostmi, analiza politik in politik, raziskave
tema
Staranje, nalezljive bolezni, zdravstveni sistemi in storitve, primarno zdravstveno varstvo, integrirani sistemi, preventivne storitve, zdravstvena delovna sila
Država
Evropa
Stopnja
Facebook Global
Leto
2021


Nazaj na bazo podatkov