Povezava: Enakost spolov in zdravje

Medtem ko je pandemija COVID-19 grozila vsem zdravje, njegov vpliv je bil različen za moške in ženske, kar odraža osnovne neenakosti med spoloma. Ta pravilnik EuroHealthNet preučuje povezave med spolom, zdravjem in neenakostmi med pandemijo in prej. Prav tako preučuje prakse iz Avstrije, Italije, Finske in Irske, ki obravnavajo te neenakosti.

Theis publikacija preučuje poti, na katerih sistematične razlike, kot sta vrzel v zaposlovanju in digitalna razkorak med spoloma, vodijo do neenakosti v zdravstvenem ter socialnem in ekonomskem počutju skozi celotno življenjsko dobo. Raziskuje, kako sedanja pandemija še poveča te neenakosti. Primeri dobrih praks držav članic EU ponazarjajo, kako lahko države napredujejo. Sem spadajo centri za boj proti nasilju, ki prav tako rehabilitirajo storilce nasilja, in delovno mesto, ki je občutljivo na spol promocija zdravja.

Tu najdete Policy Précis. 

tip
EuroHealthNet, dokument vladnega / institucionalnega / javnega zdravstva
tema
Digital, e-zdravje in zdravje, digitalizacija, zdravstvena pismenost, zaposlovanje, zdravje pri delu, izobraževanje odraslih, zaposlovanje mladih, skupine, ki so izpostavljene ranljivosti: ženske, etnične manjšine, LGBTI +, migranti, invalidnost, zdravstveni sistemi in storitve, primarno zdravstveno varstvo, integrirani sistemi, preventivne službe, zdravstvena delovna sila
Država
Evropa
Stopnja
Evropski
Leto
2021


Nazaj na bazo podatkov