Monitor zdravia WHO v zdravotníctve

Monitorovanie nerovností v oblasti zdravia je zásadné pre identifikáciu rozdielov v zdraví medzi rôznymi podskupinami obyvateľstva. Poskytuje dôkazy o tom, kto je v rozpakoch, a informuje o zdravotných politikách, programoch a postupoch zameraných na odstránenie existujúcich medzier a dosiahnutie rovnosti v zdraví. Monitorovanie rovnosti v zdraví WHO poskytuje dôkazy o existujúcich nerovnostiach v oblasti zdravia a sprístupňuje nástroje a zdroje na sledovanie nerovností v zdraví.

Obsahuje:

Nástroj nájdete tu. 

Typ
Zdroje údajov, nástroje
téma
Starnutie, Zastavané prostredie (bývanie, doprava, mestské plánovanie), Prenosné choroby, Digitálne, elektronické zdravotníctvo, digitalizácia, zdravotná gramotnosť, Zamestnanosť, zdravie pri práci, vzdelávanie dospelých, Zamestnanosť mladých, Životné prostredie, Zmena podnebia, Finančné zabezpečenie, Sociálna ochrana, Sociálna starostlivosť začlenenie, prístup k starostlivosti, chudoba, financovanie a financovanie, správa vecí verejných, zdravie vo všetkých politikách, ekonomika pohody, hodnotenie zdravotných dopadov, udržateľný rozvoj, skupiny, ktoré čelia zraniteľnosti: ženy, etnické menšiny, LGBTI +, migranti, zdravotné postihnutie, systémy zdravotníctva a služby , primárna zdravotná starostlivosť, integrované systémy, preventívne služby, zdravotnícka pracovná sila, zdravie matiek, pred pôrodom, detské podmienky, zdravie adolescentov, vzdelávanie, duševné zdravie, závislosť, neprenosné choroby, alkohol, výživa, obezita, rakovina, fajčenie , fyzická aktivita
Krajina
Globálne
Úroveň
medzinárodná


Späť do databázy