Smerom k procesu auditu nerovností v oblasti zdravia

Tento dokument pochádza z práce vykonanej v rámci akcie Equity Action. Vychádza z práce s Európskou komisiou na vykonaní dvoch auditov nerovností v oblasti zdravia a:

  1. Určuje, prečo a kedy sa má použiť audit nerovností v oblasti zdravia
  2. Opisuje postup vykonania primárneho a sekundárneho skríningu a následných prác na rozsahu a kontrole
  3. Identifikuje poučenie z procesu
  4. Predstavuje skríningový nástroj Audit nerovností v zdraví

Dokument nájdete tu.

Typ
EuroHealthNet, dokument štatutárneho orgánu vlády / inštitúcie / verejného zdravia, politika a analýza politiky, nástroje
téma
Správa vecí verejných, zdravie vo všetkých politikách, ekonomika pohody, hodnotenie vplyvu na zdravie, trvalo udržateľný rozvoj
Krajina
Európa
Úroveň
Európsky
rok
2012


Späť do databázy