Správny štart do zdravého života na ceste k zlepšeniu gradientu zdravia medzi deťmi, mladými ľuďmi a rodinami v Európskej únii - čo funguje?

Táto správa bola vyvinutá v rámci projektu GRADIENT. Načrtáva nerovnosti v oblasti zdravia medzi deťmi, mladými ľuďmi a rodinami v EÚ, popisuje politický kontext a kroky, ktoré EÚ robí pri riešení tohto problému, uvádza príklady a hodnotí politiky a intervencie zamerané na gradient zdravia a ponúka prípadové štúdie.

Autori: I. Stegeman, C. Costongs a konzorcium GRADIENT

Správu nájdete tu. 

Typ
EuroHealthNet, politika a analýza politiky, výskum
téma
Zdravie matiek, predporodné, podmienky detstva, zdravie adolescentov, vzdelávanie
Krajina
Európa
Úroveň
Európsky
rok
2012


Späť do databázy