Riešenie projektu GRADIENT v oblasti nerovností v zdraví

Gradient Project je projekt spoločného výskumu, do ktorého je zapojených 12 inštitúcií (univerzity, výskumné ústavy a verejné zdravie)
inštitúty) z celej Európy. Cieľom projektu bolo určiť opatrenia, ktoré by mohli zvýšiť sociálno-ekonomický gradient v zdraví u detí a mladých ľudí v EÚ. Hlavnými cieľmi bolo vypracovanie európskeho rámca na základe konsenzu na monitorovanie a hodnotenie politík verejného zdravia, hodnotenie toho, či a prečo deti a rodiny z rôznych sociálno-ekonomických skupín reagujú na zásahy verejnej politiky a konajú odlišne, vykonať preskúmanie ochranných faktorov pre zdravie detí a mladých ľudí a ich rodín so zameraním na sociálny kapitál a analyzovať rôzne režimy sociálneho zabezpečenia a všeobecné politiky v rôznych krajinách EÚ a porovnať vplyv na rodiny a deti. Zistenia a výsledky projektu boli formulované do politických odporúčaní a šírené na úrovni EÚ, národnej a regionálnej úrovni.

Viac informácií nájdete tu. 

Prečítajte si o tom na webe Stránka akcie EÚ.

Typ
EuroHealthNet, organizácie a iniciatívy zaoberajúce sa nerovnosťami v oblasti zdravia, analýza politík a politík, výskum
téma
Zdravie matiek, predporodné, podmienky detstva, zdravie adolescentov, vzdelávanie
Krajina
Európa
Úroveň
Európsky


Späť do databázy