Posilnenie zdravia vo všetkých politikách vo vašej organizácii - hodnotiaci nástroj

Tento nástroj je určený na pomoc tým, ktorí ho používajú, na posilnenie ich prístupu k Zdraviu vo všetkých politikách (HiAP). Tento nástroj poskytuje formát pre štruktúrovanú diskusiu s kľúčovými lídrami a šampiónmi HiAP vo vašej organizácii a na zdôraznenie úlohy spravodlivosti v politikách. Je založený na dôkazoch a priamych skúsenostiach partnerov jednotnej akcie „Equity Action“.

Nástroj nájdete tu.

Typ
EuroHealthNet, dokument štatutárneho orgánu vlády / inštitúcie / verejného zdravia, politika a analýza politiky, nástroje
téma
Správa vecí verejných, zdravie vo všetkých politikách, ekonomika pohody, hodnotenie vplyvu na zdravie, trvalo udržateľný rozvoj
Krajina
Európa
Úroveň
Európsky
rok
2013


Späť do databázy