Kvalitná akcia - Zlepšenie prevencie HIV v Európe

Quality Action je EÚ financovaná „Spoločná akcia na zlepšenie kvality pri prevencii HIV“, do ktorej je zapojených 45 partnerských organizácií z 26 členských štátov. Podporuje praktické nástroje a materiály na maximalizáciu kvality projektov a programov prevencie HIV.

Viac informácií nájdete tu. 

Typ
EuroHealthNet, organizácie a iniciatívy zaoberajúce sa nerovnosťami v oblasti zdravia, postupy a postupy, databázy, výskum, nástroje
téma
Prenosné choroby, Skupiny, ktoré čelia zraniteľnosti: ženy, etnické menšiny, LGBTI +, migranti, zdravotné postihnutie
Krajina
Európa
Úroveň
Európsky
rok
2013


Späť do databázy