Nerovnosti v oblasti zdravia: budúce výzvy pre medziodvetvovú spoluprácu (Slovinsko)

Túto správu vypracoval Slovinský národný ústav pre verejné zdravie (NIJZ), skúma rozsah nerovností v oblasti zdravia v Slovinsku a politické opatrenia potrebné na zníženie týchto nerovností. Bola uverejnená v roku 2021 a obsahuje konkrétnu analýzu vplyvu COVID-19 na nerovnosti. V spolupráci s Európskym úradom pre investície do zdravia a rozvoja Svetovej zdravotníckej organizácie správa používa Nástroj HESRi sledovať politiky na zvýšenie rovnosti v oblasti zdravia.

Nájsť celú správu (v angličtine) tu.

Nájsť súhrn správy (v angličtine) tu.

Typ
Dokument vládneho / inštitucionálneho / verejného zdravotného štatutárneho orgánu, politika a analýza politiky
téma
Správa vecí verejných, Zdravie vo všetkých politikách, Ekonomika blahobytu, Posudzovanie vplyvov na zdravie, udržateľný rozvoj, Skupiny, ktoré čelia zraniteľnosti: ženy, etnické menšiny, LGBTI +, migranti, zdravotné postihnutie
Krajina
Slovinsko
Úroveň
národné
rok
2021


Späť do databázy