Zlepšenie spravodlivosti v oblasti vakcín – Riešenie prekážok a budovanie kapacít na zlepšenie spravodlivého využívania vakcín v celej EÚ

EuroHealthNet spustilo politiku Précis „Zlepšenie rovnosti vakcín: Riešenie prekážok a budovanie kapacít na zlepšenie očkovacích látok“.

  • Problém: Nie každý má rovnaký prístup k vakcínam a spoľahlivým informáciám o vakcínach.
  • Prečo je to dôležité: Neoptimálna zaočkovanosť vedie k chorobám a úmrtiam, ktorým sa dá predísť, a zvyšuje nerovnosti v oblasti zdravia.
  • Cesta vpred: Kombinácia miestnych, národných a medzinárodných akcií pomôže riešiť determinanty nerovnakého prístupu a zlepšiť komunikáciu o vakcínach.

Táto politika Précis načrtáva, ako je suboptimálne pokrytie vakcínou spôsobené mnohými faktormi, vrátane sociálnych determinantov a prekážok zdravotného systému. Takéto faktory viac ovplyvňujú komunity s nižšími príjmami, ako aj etnické, náboženské alebo kultúrne menšiny v celej Európe. Zahŕňajú štrukturálne prekážky, ako je geografická vzdialenosť od zdravotníckych zariadení, obmedzené prevádzkové hodiny a administratívne prekážky súvisiace s požadovanou dokumentáciou. Zatiaľ čo riešenie globálnych nerovností v oblasti očkovania si vyžaduje dôležité štrukturálne a politické riešenia na najvyššej úrovni (ako je navrhovaná „pandemická zmluva“ WHO), riešenie mnohých nerovností v oblasti očkovania v rámci európskych krajín si vyžaduje „miestne riešenia miestnych výziev“.

Typ
EuroHealthNet
téma
Finančné zabezpečenie, sociálna ochrana, sociálne začlenenie, prístup k starostlivosti, chudoba, skupiny, ktoré čelia zraniteľnosti: ženy, etnické menšiny, LGBTI +, migranti, zdravotné postihnutie, systémy a služby zdravotnej starostlivosti, primárna zdravotná starostlivosť, integrované systémy, preventívne služby, pracovná sila v zdravotníctve
Krajina
Európa
Úroveň
Európsky
rok
2023


Späť do databázy