Help Desk pre fondy EÚ pre sociálne služby

و POMOCNA LAVICA je 2-ročný projekt (máj 2022 – apríl 2024) financovaný Európskou komisiou, ktorého cieľom je spustenie stavebných blokov pre Helpdesk sociálnych služieb. Konečným cieľom tohto projektu je zvýšiť využívanie prostriedkov ESF+ (Európsky sociálny fond Plus) a ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja) sociálnymi službami a uľahčiť poskytovateľom sociálnych služieb prístup k týmto prostriedkom.

Spustením stavebných kameňov Helpdesku sociálnych služieb majú projekty v úmysle:

  1. podporovať sociálne služby pri prístupe a využívaní fondov EÚ (najmä ESF+ a ERDF),
  2. Pomôcť riadiacim orgánom využívať fondy EÚ na financovanie kvalitných intervencií v oblasti sociálnych služieb.

Ďalšie informácie tu.

Typ
náradie
téma
Finančné zabezpečenie, sociálna ochrana, sociálne začlenenie, prístup k starostlivosti, chudoba
Krajina
Európa
Úroveň
Európsky
rok
2022


Späť do databázy