Hodnotenie vplyvu na zdravie: Súhrnný výkaz dotazníka pred stretnutím

Táto súhrnná správa spája odpovede od členských štátov (ČŠ) a partnerov, ktorí sú súčasťou jednotnej akcie (JA), aby poskytla obraz o využívaní a dopade procesu posudzovania vplyvov na zdravie (HIA) v jednotlivých krajinách. Súhrnná správa poskytuje prehľad o tom, kde sa rôzne členské štáty nachádzajú s metódou HIA, informácie o rôznych odborných znalostiach a zdrojoch, ktoré majú členské štáty k dispozícii v súvislosti s HIA, a zohľadnenie spravodlivosti v procese HIA.

Autor: S. Gunther

Správu nájdete tu. 

Typ
EuroHealthNet, Nástroje
téma
Správa vecí verejných, zdravie vo všetkých politikách, ekonomika pohody, hodnotenie vplyvu na zdravie, trvalo udržateľný rozvoj
Krajina
Európa
Úroveň
Európsky
rok
2011


Späť do databázy