Systémy zdravotnej starostlivosti určené pre budúcnosť - video EuroHealthNet

Budúce zdravotné systémy budú založené na komunite, spravodlivé a prepojené. Vážia si predovšetkým vytváranie a udržiavanie dobrého zdravia ako liečbu chorôb. Systémy zdravotníctva, sociálnych vecí, vzdelávania, zamestnanosti a životného prostredia sú prepojené, aby umožnili ľuďom dlhšie žiť zdravo a nezávisle. Ako to bude vyzerať?

Nájdite video tu.

Typ
Dokument EuroHealthNet, MVO / občianska spoločnosť
téma
Zastavané prostredie (bývanie, doprava, mestské plánovanie), finančné zabezpečenie, sociálna ochrana, sociálne začlenenie, prístup k starostlivosti, chudoba, správa vecí verejných, zdravie vo všetkých politikách, ekonomika pohody, hodnotenie vplyvu na zdravie, trvalo udržateľný rozvoj, systémy a služby zdravotnej starostlivosti, primárne zdravotná starostlivosť, integrované systémy, preventívne služby, pracovná sila v zdravotníctve
Krajina
Európa
Úroveň
Európsky
rok
2021


Späť do databázy