Kompas EÚ v oblasti duševného zdravia a pohody

Kompas EÚ pre činnosť v oblasti duševného zdravia a pohody bol webový mechanizmus používaný na zber, výmenu a analýzu informácií o politike a aktivitách zainteresovaných strán v oblasti duševného zdravia. V rokoch 2015 - 2018 komunikoval kompas informácie o európskom rámci pre činnosť v oblasti duševného zdravia a pohody. Monitorovala politiky a činnosti v oblasti duševného zdravia a dobrých životných podmienok krajín EÚ a mimovládnych zainteresovaných strán prostredníctvom:

  • Identifikácia a šírenie európskych osvedčených postupov v oblasti duševného zdravia
  • Zhromažďovanie údajov o aktivitách zainteresovaných strán a vnútroštátnych aktivitách v oblasti duševného zdravia prostredníctvom troch ročných prieskumov
  • Organizácia troch výročných správ a podujatí fóra
  • Realizácia seminárov o duševnom zdraví v každej krajine EÚ a na Islande a v Nórsku
    EU Compass okrem toho pri príprave štyroch vedeckých prác spolupracoval so Skupinou vládnych expertov EÚ pre duševné zdravie a pohodu a mimovládnymi zúčastnenými stranami.

Viac informácií nájdete tu. 

Typ
EuroHealthNet, organizácie a iniciatívy zaoberajúce sa nerovnosťami v oblasti zdravia
téma
Zdravie matiek, predporodné, podmienky detstva, zdravie adolescentov, vzdelávanie
Krajina
Európa
Úroveň
Európske, národné
rok
2015


Späť do databázy