VODIČI pre rovnosť v zdraví

VODIČI (2012 - 2015) bol výskumný projekt financovaný zo siedmeho rámcového programu Európskej únie. Hlavným cieľom projektu DRIVERS je prehĺbiť porozumenie vzťahov, ktoré v európskom kontexte existujú medzi niektorými kľúčovými vplyvmi na zdravie v priebehu života človeka - raným detstvom, zamestnaním, príjmom a sociálnou ochranou. Cieľom projektu bolo navyše analyzovať metódy použité na hodnotenie týchto účinkov, aby bolo možné ich vylepšiť alebo vyvinúť nové metódy s cieľom lepšie určiť rozdielne výsledky politík a programov v oblasti rovnosti v zdraví.

Viac informácií nájdete tu. 

Prečítajte si o tom na webe Stránka akcie EÚ.

Typ
EuroHealthNet, organizácie a iniciatívy zaoberajúce sa nerovnosťami v oblasti zdravia, výskum
téma
Zamestnanosť, zdravie pri práci, vzdelávanie dospelých, zamestnanosť mladých ľudí, finančné zabezpečenie, sociálna ochrana, sociálne začlenenie, prístup k starostlivosti, chudoba, zdravie matiek, pred pôrodom, podmienky detstva, zdravie adolescentov, vzdelávanie
Krajina
Európa
Úroveň
Európsky
rok
2012


Späť do databázy