Beyond lockdown: „Pandemická jazva“ u mladých ľudí

Táto správa sa zaoberá sociálnym, ekonomickým a duševným vplyvom COVID-19 na mladých ľudí v Európe a uvádza, že spolu s tvorcami politík je potrebné znížiť dlhodobé dôsledky pandémie na mladých ľudí. Bol vytvorený spoločnosťou People Dialogue and Change a bol poverený Európskym fórom mládeže.

Správu nájdete tu. 

Typ
Dokument MVO / občianskej spoločnosti, politika a analýza politiky
téma
Zamestnanosť, ochrana zdravia pri práci, vzdelávanie dospelých, zamestnanosť mládeže, finančné zabezpečenie, sociálna ochrana, sociálne začlenenie, prístup k starostlivosti, chudoba, zdravie matiek, predporodenstvo, podmienky detstva, zdravie mladistvých, vzdelávanie, duševné zdravie, závislosť
Krajina
Európa
Úroveň
Európske, národné
rok
2021


Späť do databázy