Rýchle preskúmanie zvýšenia zamerania spravodlivosti na politicky orientované hodnotenie vplyvu na zdravie

Cieľom príspevku je poskytnúť zhrnutie súčasného myslenia a správ o HIAef a navrhnúť členským štátom možnosti, ako ďalej rozvíjať túto pracovnú oblasť, HIAef v rámci JA. Medzi tieto metódy patril rýchly prehľad dôkazov a názorov na súčasnú prax súvisiacu s HIAef.

Autor: S. Gunther

Recenziu nájdete tu.

Typ
EuroHealthNet, výskum, nástroje
téma
Správa vecí verejných, zdravie vo všetkých politikách, ekonomika pohody, hodnotenie vplyvu na zdravie, trvalo udržateľný rozvoj
Krajina
Európa
Úroveň
Európsky
rok
2011


Späť do databázy