Finančný elektronický sprievodca

Podpora investícií do služieb podporujúcich zdravie si bude vyžadovať, aby orgány a investori lepšie porozumeli vzájomným investičným potrebám a logike.
Najlepšie výsledky sa dosahujú, keď zdravotnícki plánovači, realizátori a investori spolupracujú na zdravotných a sociálnych investíciách.
Obmedzenia pre verejnosť zdravie rozpočty si vyžadujú kreatívne a inovatívne spôsoby financovania a poskytovania služieb, ktoré podporujú a chránia zdravie a pohodu pre všetkých. Za týmto účelom EuroHealthNet v júni 2020 spustil interaktívneho a neustále aktualizovaného elektronického sprievodcu financovaním služieb podporujúcich zdravie.
 

Online nástroj obsahuje príklady nových spôsobov financovania služieb podporujúcich zdravie. Opisuje tiež osvedčené postupy na riešenie základných príčin zlého zdravia a chorôb. Elektronický sprievodca nabáda zdravotníckych a sociálnych plánovačov a tvorcov politík na všetkých úrovniach, aby našli inovatívne spôsoby investovania do zdravia a pohody. Inšpiráciou môžu byť prípadové štúdie. Ukazujú najnovší vývoj v oblasti potenciálnych nových zdrojov a nových prístupov k financovaniu zdravotných a sociálnych opatrení.

Ekonomické dôsledky pandémie COVID-19 môžu viesť k ďalšiemu nárastu chronických chorôb a k ich zhoršeniu nerovnosti v oblasti zdravia. Vďaka tomu je online nástroj teraz obzvlášť dôležitý. Vyhradené investície do prevencie a podpora zdravia na národnej, regionálnej a miestnej úrovni budú potrebné, aby sa posilnila odolnosť komunít a zvýšila sa úroveň udržateľnosť našich zdravotných systémov. Spektrum prístupov k mobilizácii zdrojov na financovanie poskytovania služieb podporujúcich zdravie zahŕňa okrem iného:

  • Modely zmlúv založených na výsledkoch,
  • Financovanie sociálnych dopadov,
  • Finančné štítky pre spravodlivé investície do podpory zdravia,
  • Spolufinancovanie,
  • Zväzovanie projektov.

Okrem dôkazov a prípadových štúdií z Európy, Kanady a Spojených štátov obsahuje elektronický sprievodca praktické nástroje, ako sú kritériá kvality pre investičné dopady, poradenstvo v oblasti obchodného plánovania, ako aj pokyny týkajúce sa etických aspektov.

navštívte náš Finančný elektronický sprievodca dozvedieť sa o rôznych spôsoboch navrhovania a implementácie služieb podporujúcich zdravie a nájsť množstvo prípadových štúdií.
Hit Enter
Nasleduj nás
Na Facebooku
Na Twitteri
Na GooglePlus
Na Linkedin
Na Pintereste
Na Rss
Na Instagram

Prihlásiť sa do nášho mailing listu

 

Úspešne ste sa prihlásili na odber bulletinu

Pri pokuse o odoslanie žiadosti sa vyskytla chyba. Prosím skúste znova.

Budete prihlásení na odber mesačného bulletinu EuroHealthNet s názvom „Najdôležitejšie udalosti v zdraví“, ktorý sa zameriava na rovnosť v zdraví, pohodu a ich determinanty. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o tom, ako narábame s vašimi údajmi, navštívte na tejto stránke sekciu „súkromie a súbory cookie“.

Prihlásiť sa do nášho mailing listu

 

Úspešne ste sa prihlásili na odber bulletinu

Pri pokuse o odoslanie žiadosti sa vyskytla chyba. Prosím skúste znova.

Budete prihlásení na odber mesačného bulletinu EuroHealthNet s názvom „Najdôležitejšie udalosti v zdraví“, ktorý sa zameriava na rovnosť v zdraví, pohodu a ich determinanty. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o tom, ako narábame s vašimi údajmi, navštívte na tejto stránke sekciu „súkromie a súbory cookie“.