Financovanie

Aké prostriedky EÚ je možné použiť na riešenie otázky rovnosti v zdraví a ako je možné financovať služby podporujúce zdravie?
Vlády musia poskytovať primerané zdravotné a sociálne služby, aby jednotlivci mohli dosiahnuť svoj najvyšší možný zdravotný štandard1OECD / European Observatory on Health Systems and Policies (2019), Litva: Country Health Profile 2019, State of Health in the EU, Publishing OECD, Paris / European Observatory on Health Systems and Policies, Brusel.. Rozpočty na zdravotnú starostlivosť sú však zo svojej podstaty obmedzené.

Súčasná úroveň investícií

Dopyt po verejných službách rastie kvôli nášmu starnutiu populácie a rastúcej záťaži chorými zdravie. Investície verejného sektora do vzdelávania, zdravotníctva a sociálnej ochrany sú však o 20% nižšie ako pred desiatimi rokmi2Fransen, L., Del Bufalo, G. a Reviglio, E. (2018). Podpora investícií v sociálna infraštruktúra v Európe. (Správa pracovnej skupiny na vysokej úrovni pre investovanie do sociálnej infraštruktúry v Európe) diskusný dokument (74) . Investičná medzera v sociálnej infraštruktúre v EÚ (vzdelávanie, bývanie, zdravotníctvo, sociálne služby) sa odhaduje na 192 miliárd EUR ročne. Ďalej sa rozdiel v investíciách do zdravotníctva zvýšil z 20 na 70 miliárd EUR ročne v dôsledku krízy COVID-19, čo bolo okolo 0.6% HDP EÚ. Medzi krajinami sú tiež veľké rozdiely3Pracovný dokument útvarov Komisie „Identifikácia európskych potrieb obnovy“, Európska komisia, Brusel, 27.5.2020, DOI: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf.

Aby sa doplnilo úsilie národných vlád o poskytovanie primeraných verejných služieb, na tejto stránke nájdete informácie o:

  • Rozpočet EÚ a financovanie na roky 2021 - 2027
  • Nové spôsoby financovania a investícií do služieb podporujúcich zdravie

Financovanie EÚ

Fondy EÚ ponúkajú nevyužité príležitosti na zmeny v prístupoch, na testovanie iniciatív, na začatie partnerstiev a na zavedenie osvedčených postupov.

Prečítajte si viac o najdôležitejších fondoch EÚ, ktoré sa dajú použiť na zlepšenie zdravia a zníženie nerovnosti v oblasti zdravia.

Čítaj viac

Finančný elektronický sprievodca

Elektronický sprievodca pomáha plánovačom zdravotnej starostlivosti a sociálnej starostlivosti, tvorcom politík na národnej, regionálnej a miestnej úrovni pri vývoji a financovaní služieb podporujúcich zdravie, ktoré prospievajú zdraviu a pohode pre všetkých.

Čítaj viac

Hit Enter
Nasleduj nás
Na Facebooku
Na Twitteri
Na GooglePlus
Na Linkedin
Na Pintereste
Na Rss
Na Instagram

Prihlásiť sa do nášho mailing listu

 

Úspešne ste sa prihlásili na odber bulletinu

Pri pokuse o odoslanie žiadosti sa vyskytla chyba. Prosím skúste znova.

Budete prihlásení na odber mesačného bulletinu EuroHealthNet s názvom „Najdôležitejšie udalosti v zdraví“, ktorý sa zameriava na rovnosť v zdraví, pohodu a ich determinanty. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o tom, ako narábame s vašimi údajmi, navštívte na tejto stránke sekciu „súkromie a súbory cookie“.

Prihlásiť sa do nášho mailing listu

 

Úspešne ste sa prihlásili na odber bulletinu

Pri pokuse o odoslanie žiadosti sa vyskytla chyba. Prosím skúste znova.

Budete prihlásení na odber mesačného bulletinu EuroHealthNet s názvom „Najdôležitejšie udalosti v zdraví“, ktorý sa zameriava na rovnosť v zdraví, pohodu a ich determinanty. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o tom, ako narábame s vašimi údajmi, navštívte na tejto stránke sekciu „súkromie a súbory cookie“.