Financovanie

Aké prostriedky EÚ je možné použiť na riešenie otázky rovnosti v zdraví a ako je možné financovať služby podporujúce zdravie?
Vlády musia poskytovať primerané zdravotné a sociálne služby, aby jednotlivci mohli dosiahnuť svoj najvyšší možný zdravotný štandard1OECD / European Observatory on Health Systems and Policies (2019), Litva: Country Health Profile 2019, State of Health in the EU, Publishing OECD, Paris / European Observatory on Health Systems and Policies, Brusel.. Rozpočty na zdravotnú starostlivosť sú však zo svojej podstaty obmedzené.

Súčasná úroveň investícií

Dopyt po verejných službách rastie kvôli nášmu starnutiu populácie a rastúcej záťaži chorými zdravie. Investície verejného sektora do vzdelávania, zdravotníctva a sociálnej ochrany sú však o 20% nižšie ako pred desiatimi rokmi2Fransen, L., Del Bufalo, G. a Reviglio, E. (2018). Podpora investícií v sociálna infraštruktúra v Európe. (Správa pracovnej skupiny na vysokej úrovni o investovaní do sociálnej infraštruktúry v Európe) diskusný dokument (74) . Investičná medzera v sociálnej infraštruktúre v EÚ (vzdelávanie, bývanie, zdravotníctvo, sociálne služby) sa odhaduje na 192 miliárd EUR ročne. Ďalej sa rozdiel v investíciách do zdravotníctva zvýšil z 20 na 70 miliárd EUR ročne v dôsledku krízy COVID-19, čo bolo okolo 0.6% HDP EÚ. Medzi krajinami sú tiež veľké rozdiely3Pracovný dokument útvarov Komisie „Identifikácia európskych potrieb obnovy“, Európska komisia, Brusel, 27.5.2020, DOI: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf.

Aby sa doplnilo úsilie národných vlád o poskytovanie primeraných verejných služieb, na tejto stránke nájdete informácie o:

  • Rozpočet EÚ a financovanie na roky 2021 - 2027
  • Nové spôsoby financovania a investícií do služieb podporujúcich zdravie

Financovanie EÚ

Fondy EÚ ponúkajú nevyužité príležitosti na zmeny v prístupoch, na testovanie iniciatív, na začatie partnerstiev a na zavedenie osvedčených postupov.

Prečítajte si viac o najdôležitejších fondoch EÚ, ktoré sa dajú použiť na zlepšenie zdravia a zníženie nerovnosti v oblasti zdravia.

Čítaj viac

Finančný elektronický sprievodca

Elektronický sprievodca pomáha plánovačom zdravotnej starostlivosti a sociálnej starostlivosti, tvorcom politík na národnej, regionálnej a miestnej úrovni pri vývoji a financovaní služieb podporujúcich zdravie, ktoré prospievajú zdraviu a pohode pre všetkých.

Čítaj viac

Hit Enter
Sledujte nás
Na Facebooku
Na Twitteri
Na GooglePlus
Na Linkedin
Na Pintereste
Na Rss
Na Instagram

Obsah tejto webovej stránky je strojovo preložený z angličtiny.

Aj keď bolo vynaložené primerané úsilie na zabezpečenie presných prekladov, môžu sa vyskytnúť chyby.

Interaktívnu mapu a slovník nemožno preložiť do iného jazyka.

Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti.

Prihlásiť sa do nášho mailing listu

 

Úspešne ste sa prihlásili na odber bulletinu

Pri pokuse o odoslanie žiadosti sa vyskytla chyba. Prosím skúste znova.

Budete prihlásení na odber mesačného bulletinu EuroHealthNet s názvom „Najdôležitejšie udalosti v zdraví“, ktorý sa zameriava na rovnosť v zdraví, pohodu a ich determinanty. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o tom, ako narábame s vašimi údajmi, navštívte na tejto stránke sekciu „súkromie a súbory cookie“.
Prejsť na obsah