Prekonané nerovnosti v oblasti zdravia - smerom k holistickému národnému prístupu (Holandsko)

Táto správa Rady pre verejnosť zdravie a spoločnosť posúdili národné politiky zamerané na riešenie nerovnosti v oblasti zdravia a vydal odporúčania na prechod od zamerania na jednotlivca k širšiemu prístupu, ktorý rieši vzájomne súvisiace nerovnosti.

nájsť Úspešné nerovnosti v oblasti zdravia tu. Správa je v holandčine, ale je možné ju preložiť, keď ju otvoríte v prehliadači Google Chrome.

Pôvodný názov: Gezondheidsverschillen voorbij - Complexe ongelijkheid is een zaak van ons allemaal

Typ
Dokument MVO / občianskej spoločnosti, politika a analýza politiky
téma
Finančné zabezpečenie, sociálna ochrana, sociálne začlenenie, prístup k starostlivosti, chudoba, správa vecí verejných, zdravie vo všetkých politikách, ekonomika pohody, hodnotenie vplyvu na zdravie, trvalo udržateľný rozvoj, skupiny, ktoré čelia zraniteľnosti: ženy, etnické menšiny, LGBTI +, migranti, zdravotné postihnutie
Krajina
Holandsko
Úroveň
národné
rok
2020


Späť do databázy