Spravodlivá šanca na dobré zdravie - Zlepšovanie miestnych a regionálnych programov spravodlivosti v zdraví (Holandsko)

Táto správa Rady pre verejnosť zdravie a spoločnosť pokrýva problémy a rady týkajúce sa regionálnych a miestnych programov nerovnosti v oblasti zdravia. Správa nadväzuje na predchádzajúcu publikáciu Rady s názvom Prešlo zdravie nerovnosti (v holandčine), ktorá hodnotila národné politiky zamerané na riešenie nerovností v oblasti zdravia a vydala odporúčania na prechod od zamerania na jednotlivca k širšiemu prístupu, ktorý sa zaoberá vzájomne prepojenými nerovnosťami.

nájsť Spravodlivá šanca na dobré zdravie (v holandčine) tu.

Pôvodný názov: Een eerlijke kans op gezond leven

Typ
Dokument mimovládnych organizácií / občianskej spoločnosti, analýza politík a politík, postupy a databázy praktík
téma
Finančné zabezpečenie, sociálna ochrana, sociálne začlenenie, prístup k starostlivosti, chudoba, správa vecí verejných, zdravie vo všetkých politikách, ekonomika pohody, hodnotenie vplyvu na zdravie, trvalo udržateľný rozvoj, skupiny, ktoré čelia zraniteľnosti: ženy, etnické menšiny, LGBTI +, migranti, zdravotné postihnutie
Krajina
Holandsko
Úroveň
Miestne, národné, regionálne
rok
2021


Späť do databázy