Echitatea în domeniul sănătății și dezvoltarea regională în UE - Aplicarea fondurilor structurale ale UE

Această publicație argumentează motivul pentru care sănătatea și echitatea în domeniul sănătății fac parte integrantă din dezvoltarea economică și socială a societăților și pentru realizarea obiectivelor strategiei globale 2020 a UE pentru „Creștere inteligentă, inovatoare și incluzivă”. Conținutul raportului se bazează pe rezultatele a două studii întreprinse de Rețeaua regională de acțiune de acțiune. Aceasta este o rețea de treizeci de regiuni europene din zece state membre, care a fost reunită ca parte a programului de acțiune pentru echitate (acțiunea comună cofinanțată de UE privind inegalitățile în materie de sănătate). Rețeaua a identificat exemple concrete despre modul în care pot fi abordate inegalitățile în materie de sănătate la nivel subnațional și a arătat modul în care fondurile structurale ale UE pot fi utilizate de către profesioniștii din domeniul sănătății publice și de factorii de decizie pentru a obține o mai mare echitate în materie de sănătate în Europa.

Găsiți publicația aici.

Tip
EuroHealthNet, documentul organului statutar guvernamental / instituțional / de sănătate publică
Temă
Guvernanță, sănătate în toate politicile, economia bunăstării, evaluarea impactului asupra sănătății, dezvoltare durabilă
Țară
Europa
Nivel
european
An
2013


Înapoi la baza de date