Compasul UE privind sănătatea mintală și bunăstarea

UE-Compass for Action on Mental Health and Wellbeing a fost un mecanism bazat pe web utilizat pentru colectarea, schimbul și analiza informațiilor privind politicile și activitățile părților interesate în domeniul sănătății mintale. Între 2015-2018 Compass a comunicat informații despre Cadrul european de acțiune privind sănătatea mintală și bunăstarea. Acesta a monitorizat politicile și activitățile de sănătate mintală și bunăstare ale țărilor UE și ale părților interesate neguvernamentale prin:

  • Identificarea și diseminarea bunelor practici europene în domeniul sănătății mintale
  • Colectarea datelor cu privire la activitățile părților interesate și la nivel național în domeniul sănătății mintale prin intermediul a trei anchete anuale
  • Organizarea a trei rapoarte anuale și evenimente pe forum
  • Ținerea unor ateliere de sănătate mintală în fiecare țară a UE și în Islanda și Norvegia
    În plus, Compasul UE a colaborat cu grupul UE de experți guvernamentali în sănătate mintală și bunăstare și cu părțile interesate neguvernamentale la pregătirea a patru lucrări științifice.

Găsiți mai multe informații aici. 

Tip
EuroHealthNet, organizații și inițiative care lucrează la inegalitățile în sănătate
Temă
Sănătatea mamei, pre-perinatale, condițiile copilăriei, sănătatea adolescenților, educația
Țară
Europa
Nivel
European, național
An
2015


Înapoi la baza de date