Investiții și dezinvestiții

Promovarea sănătății și serviciile mai largi care promovează sănătatea trebuie să aibă puncte de plecare realiste. Asta înseamnă o mai bună utilizare a activelor existente. De exemplu, raportul OECD privind „Cheltuieli irosite în sănătate'a prezentat date alarmante privind resursele irosite cu estimări variind de la 10% până la 34% din cheltuieli. De asemenea, pandemia COVID-19 a aruncat noi lumini asupra cererii de tratamente de îngrijire a sănătății, care trebuie investigată în continuare. O realocare a resurselor - eliberarea resurselor și, în consecință, reinvestirea - este o prioritate urgentă pentru sistemele de sănătate europene durabile și rezistente.

 

Pentru intervențiile încrucișate care implică mai multe sectoare sau frontiere, înseamnă identificarea unde sunt aceste active și modul în care acestea sunt utilizate în cadrul lanțurilor valorice strategice și specifice intervenției (cele mai valoroase domenii de activitate) și a rețelelor. Există diferite modalități de a facilita un proces adecvat de dezinvestire pentru reinvestire. Pentru a fi eficiente, aceste procese trebuie să fie transparent, sistematic și explicit pentru a evalua potențialul de dezinvestire în anumite intervenții și tehnologii.

Studii de caz