Despre acest e-Ghid

Serviciile de promovare a sănătății sunt un serviciu social vital și valoros. Acestea includ eforturi organizate de consolidare a abilităților și capacităților indivizilor, precum și eforturi de schimbare a condițiilor sociale, de mediu și economice pentru a atenua impactul acestora asupra sănătății și bunăstării publice. Investiția în servicii de promovare a sănătății este esențială pentru recuperarea de la pandemia COVID-19 și pentru construirea unor societăți durabile.

 

Intenția acestui e-ghid este de a ajuta planificatorii de sănătate și asistență socială, factorii de decizie politică la nivel național, regional și local în dezvoltarea și finanțarea serviciilor de promovare a sănătății care beneficiază sănătatea și bunăstarea tuturor. Ne propunem să inspirăm printr-un corp de dovezi care include exemple extrase din întreaga lume.

Acest ghid electronic are două obiective centrale:

  1. pentru a ilustra modul de mobilizare a resurselor pentru a finanța furnizarea de servicii de promovare a sănătății.
  2. consolidarea serviciilor de promovare a sănătății și de prevenire a bolilor, precum și a abordărilor multisectoriale pentru îmbunătățirea sănătății și a bunăstării.

Acest ghid electronic este inovatoare pe măsură ce explorează noi surse de finanțare și noi modalități de rezolvare a problemelor dincolo de modelele tradiționale, valori, parteneri, responsabilități și bugete. Cu toate acestea, este, de asemenea practic și împuternicirea, deoarece include exemple concrete și inspiraționale „out-of-the-box” ale modului în care resursele și capacitățile potrivite pot fi mobilizate pentru a ajuta la finanțarea, construirea și susținerea promovării sănătății și a prevenirii bolilor.

 

Acest ghid electronic este o resursă comună a Coaliției de parteneri pentru consolidarea serviciilor de sănătate publică din regiunea europeană. Coaliția partenerilor reunește lideri care servesc în serviciile de sănătate publică naționale și subnaționale, factorii de decizie politică și colegii care servesc în mai multe organizații internaționale. Împreună, EuroHealthNet și alți membri ai CoP adoptă obiective comune, planifică acțiuni comune, dezvoltă resurse comune și împărtășesc învățarea din implementare. EuroHealthNet este recunoscător că a avut ocazia să-și continue efortul și să se bazeze pe impulsul inițial. Ghidul electronic a beneficiat de colaborarea noastră continuă cu Comitetul director pentru infrastructura socială din Bruxelles (Platforma AGEEASPDFEANTSArețeaua socială europeanăPlatforma de învățare pe tot parcursul vieții și Locuința Europei). "

 

În acest ghid electronic vă prezentăm diferite modalități de proiectare și implementare a serviciilor de promovare a sănătății, cu atenție acordată diferitelor procese și proceduri de finanțare. Acesta definește soluții pentru finanțarea și furnizarea de servicii de promovare a sănătății printr-o serie de intersectorial studii de caz. În plus, e-ghidul prezintă un set de axat pe sănătatea publică criterii de investiții pentru potențiali investitori sau manageri financiari. Criteriile vizează reducerea decalajului dintre sănătatea publică și investițiile financiare.

Ce știm deja:

  • Fondurile disponibile pentru COVID-19 vor fi dedicate combaterii pandemiei și a impactului aferent;
  • Bugetele existente nu depășesc cu mult nevoile actuale și prognozate pentru alte boli, adesea cronice, inclusiv sănătatea mintală;
  • Resursele publice sunt finite;
  • Apelarea la realocarea fondurilor limitate existente pentru prevenire poate cauza divizarea în cadrul sistemelor de sănătate;
  • Dacă un caz investibil unit nu este adresat factorilor de decizie financiară, este mai puțin probabil să reușească;

Strategiile de investiții actuale și finanțarea publică nu sunt adecvate, sunt nesustenabile și produc costuri sociale, economice și de mediu inechitabile. Acest ghid electronic își propune să demonstreze că există alternative.

 

Aceasta include consolidarea comunităților locale, asigurarea unor servicii sociale și de sănătate de calitate, încurajarea durabilității mediului și încurajarea activității economice. Astfel de strategii și beneficii de promovare a sănătății vor sprijini recuperarea pandemiei COVID-19 și vor duce la o economie a bunăstării.

Soluții inovatoare multisectoriale sunt necesare pentru a face cea mai adecvată și echitabilă utilizare a fondurilor publice și pentru a maximiza valoarea adăugată a investițiilor private. Este crucial să se investească în tipurile de infrastructură socială și servicii de promovare a sănătății care răspund cel mai bine nevoilor și așteptărilor oamenilor, în special pentru cei care sunt cei mai dezavantajați. Soluțiile pe termen lung și instrumentele financiare alternative trebuie luate în considerare și dezvoltate pentru a umple lacunele existente în investiții.

 

Capacitatea de a contribui la o sănătate publică echitabilă și durabilă este crucială pentru dezvoltarea economică și durabilitatea socială a societății - pentru indivizi, comunități, țări și populații. Cu toate acestea, standardele de furnizare a serviciilor sociale au scăzut, în timp ce inegalitățile în creștere, îmbătrânirea societății și poverile aferente bolilor cronice, precum și provocările legate de schimbările climatice și migrație au crescut cererea de servicii. Măsurile preventive, furnizate prin servicii de promovare a sănătății, necesită finanțare durabilă și dedicată. Strategiile de investiții actuale și finanțarea publică nu sunt adecvate, sunt nesustenabile și produc costuri sociale, economice și de mediu inechitabile.

 

Pentru a satisface aceste nevoi, factorii de decizie politică și planificatorii din toate departamentele necesită instrumentele pentru a identifica noi oportunități de finanțare și tehnicile pentru a le pune în practică. Investiția în servicii de promovare a sănătății bine planificate, echitabile și bazate pe dovezi are multiple beneficii. Aceasta include consolidarea comunităților locale, asigurarea unor servicii sociale și de sănătate de calitate, încurajarea durabilității mediului și încurajarea activității economice.

 

 

Nevoia este urgentă, cunoașterea este aici și șansa de a acționa este acum.