Acțiune globală

Acțiunile globale pentru a aborda inegalitățile în materie de sănătate și inegalitățile mai largi din societățile noastre sunt susținute de multe organizații și inițiative.

Inegalități în sănătate sunt prezente în întreaga lume. Nu se limitează la săraci sănătate în țările mai sărace și sănătate bună în țările bogate. Datorită universalității sale, realizarea echitate în sănătate necesită acțiune internațională, precum și acțiune la nivel local și național.

 


 

Obiectivele ONU de dezvoltare durabilă

Adoptat în 2015, Obiectivele Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă (ODD ale ONU) sunt o chemare universală la acțiune pentru a pune capăt sărăciei, a proteja planeta și a îmbunătăți viețile tuturor, peste tot. Cele 17 obiective fac parte din Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Această agendă stabilește un plan pe 15 ani pentru realizarea obiectivelor. Fiecare obiectiv vine cu un set de indicatori. Acestea ajută la măsurarea progresului în fiecare dintre cele 193 de țări care au fost de acord să lucreze pentru atingerea obiectivelor.

ODD informează și ghidează inițiativele de combatere a inegalităților sociale și de sănătate, la nivel global, național și local. Doar un obiectiv (SDG3 Multă sănătate și bunăstare) se concentrează direct asupra sănătății. Cu toate acestea, fiecare ODD își propune să abordeze determinanți ai sănătății. Acțiunile vizează provocări globale precum sărăcia, inegalitatea, schimbările climatice, degradarea mediului, pacea și justiția. ODD sunt, prin urmare, un instrument util pentru abordarea inegalităților în materie de sănătate, precum și a inegalităților socio-economice mai largi care stau la baza lor.

Ilustrația obiectivelor de dezvoltare durabilă, care sunt cheia pentru acțiunea globală privind echitatea în sănătate

ODD și COVID-19

Pandemia COVID-19, cu efectele sale dramatice asupra sănătății, creșterii economice, ocupării forței de muncă și sărăciei, ar putea pune în pericol progresul către ODD. Impactul poate fi resimțit în special în țările în curs de dezvoltare. Aici, lipsa plaselor de siguranță și a acoperirii universale de sănătate ar putea însemna că există o capacitate mai mică de a trata persoanele infectate cu virusul și de a atenua consecințele economice și sociale ale pandemiei.

De fapt, experiența COVID-19 arată că țările care au înregistrat mai multe progrese în direcția ODD au fost mai capabile să facă față crizei. De exemplu, succesul trecut în asigurarea apei curate (SDG6), reducerea numărului de persoane care trăiesc în mahalale (SDG11) și reducerea bolilor netransmisibile (SDG3) facilitează diminuarea riscului de a contracta virusul. În plus, creșterea accesului la internet și smartphone (SDG9) ajută autoritățile să comunice cu publicul. Acest lucru a dus la aplicarea mai reușită a măsurilor. Cu toate acestea, sistemele de asistență medicală îmbunătățite (SDG3) și sistemele de protecție socială (SDGs1 și 8) s-au dovedit a avea un impact semnificativ asupra capacității țărilor de a face față crizei.

Privind înainte

Privind în perspectivă, perspectivele pentru Obiectivele de Dezvoltare durabilă după 2020 este mixt. Pentru succes, țările trebuie să aibă nevoie

 • reduce la minimum daunele cauzate de COVID-19,
 • recuperează-te rapid după daune,
 • mențineți și continuați cu schimbările pozitive introduse în sistemele sale de asistență medicală, protecție socială și guvernare în timpul crizei COVID-19,
 • susține și susține câștigurile pozitive realizate în ceea ce privește ODD-urile legate de planetă în timpul crizei COVID-19; și
 • re-energiza efortul spre dezvoltare durabilă.

Măsurarea progresului

În cadrul UE

Copertă Dezvoltare durabilă în UERaportul Eurostat „Dezvoltarea durabilă în Uniunea Europeană” monitorizează progresele realizate către ODD în UE în 2020. Raportul acoperă progresele realizate de UE în ansamblu, precum și la nivelul statelor membre. Un rezumat al raportului este disponibil aici. Eurostat oferă, de asemenea, mai multe instrumente interactive care facilitează explorarea progreselor Uniunii Europene către ODD. Această pagină oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare, dar accesibilă, a progreselor UE cu privire la fiecare obiectiv individual, precum și a indicatorilor săi individuali. Alte pagini oferă o prezentare generală a progres pe fiecare ODD pentru fiecare stat membru european sau ajută vizitatorii să descopere ce înseamnă fiecare SDG pentru ei, atât în ​​contextul național, cât și în cel european.

În lume

În fiecare an, raportul Organizației Națiunilor Unite cu privire la progresele realizate în realizarea ODD-urilor, la nivel global și național.

 • Raportul ONU privind obiectivele de dezvoltare durabilă pentru 2020 este disponibil aici.
 • Găsiți un rezumat al progresului global în direcția ODD-urilor care au un termen limită pentru 2020 aici.

De asemenea, sunt disponibile date cu privire la progresele realizate către ODD.

 • Utilizare acest link pentru a accesa datele utilizate pentru rapoartele anuale de progres.
 • Pentru date și o prezentare generală a progresului pe țară, utilizați profilurile de țară disponibile aici.

 


 

Organizația Mondială a Sănătății

Organizația Mondială a Sănătății (OMS), o agenție specializată a Națiunilor Unite, își propune să obțină o sănătate mai bună pentru toată lumea, oriunde. Funcționează cu 194 de state membre, din șase regiuni și prin peste 150 de birouri din întreaga lume. Datorită expertizei și recunoașterii sale, OMS este un actor important în informarea și coordonarea acțiunilor globale care abordează inegalitățile în materie de sănătate.

În 1948, OMS a definit sănătatea ca: o stare de bunăstare fizică, mentală și socială completă și nu doar absența bolii sau a infirmității. Aceasta reprezintă o trecere la o abordare holistică a sănătății. Această abordare ia în considerare nu doar cauzele directe ale sănătății fizice și mentale, ci și factorii determinanți sociali, economici și de mediu care influențează rezultatele sănătății și bunăstării.

Sigla OMS. OMS este un partener cheie în acțiunile globale privind echitatea în sănătate

Departamentul OMS al factorilor determinanți sociali ai sănătății

 Departamentul OMS al factorilor determinanți sociali ai sănătății, parte a Biroului Global al OMS, conduce eforturile OMS de a aborda condițiile sociale, fizice și economice care au impact asupra sănătății. Compilează și diseminează dovezi cu privire la ceea ce funcționează pentru a aborda acești factori determinanți, asistă activitățile de consolidare a capacității și pledează pentru acțiune.

Comisia OMS asupra factorilor determinanți sociali ai sănătății

Comisia OMS privind Determinanții sociali ai sănătății și-a propus să sprijine țările și partenerii mondiali în domeniul sănătății în abordarea factorilor sociali care duc la sănătate proastă și inegalități în materie de sănătate. A crescut conștientizarea factorilor determinanți ai sănătății și a necesității de a crea condiții sociale mai bune pentru sănătate Raportul final al Comisiei a fost livrat în 2008.

Obiectivele OMS de trei miliarde

Obiective Tripple Billion Ținte OMS de trei miliarde stabiliți obiective ambițioase pentru o sănătate mai bună pentru miliarde de oameni până în 2023. Ele funcționează atât ca măsurare a progresului, cât și ca strategie politică. Țintele se concentrează pe încă 1 miliard de persoane:

 • beneficiind de acoperire medicală universală
 • mai bine protejat de urgențele de sănătate
 • bucurându-se de o mai bună sănătate și bunăstare

Obiectivele Triple miliarde vizează îmbunătățirea semnificativă a stării de sănătate prin evidență intervenții, consolidarea sistemelor de informații despre sănătate și sprijin pentru politicile de sănătate publică care adoptă o abordare holistică a sănătății. Măsurarea acestor obiective a fost aliniată cu obiectivele ONU de dezvoltare durabilă.

Pentru a afla despre progresele realizate în direcția țintelor, accesați Tablou de bord Triple miliarde,

 

Logo-ul biroului regional OMS pentru EuropaBiroul regional al OMS pentru Europa

Lăsând pe nimeni în urmă

OMS Europa Programul actual de lucru se numește Acțiune unită pentru o sănătate mai bună. Programul stabilește prioritățile pentru perioada 2020-2025 pe baza nevoilor și așteptărilor cetățenilor de la autoritățile lor de sănătate:

 • acces universal și accesibil la îngrijire
 • protecție eficientă împotriva urgențelor de sănătate
 • comunitățile sănătoase din acest domeniu fac parte dintr-un economia bunăstării.

Prin Programul european de lucru, OMS Europa își propune să sprijine autoritățile sanitare din statele membre pentru a îndeplini aceste așteptări.

Programul a fost construit pe principiul lăsând pe nimeni în urmă, integrând astfel acțiunea de abordare a inegalităților persistente în materie de sănătate în și între țări în activitatea OMS a Europei.

Cele patru priorități emblematice ale programului sunt:

Biroul OMS pentru investiții în sănătate și dezvoltare

Cunoscut și sub numele de Biroul OMS de la Veneția, Biroul de investiții pentru sănătate și dezvoltare oferă sprijin politic adaptat țărilor pentru proiectarea, implementarea și evaluarea politicilor multisectoriale în materie de sănătate și echitate în materie de sănătate. Acesta generează și diseminează cunoștințe și asistă statele membre prin construirea de parteneriate și rețele.

Programul său de lucru cuprinde 3 domenii strâns corelate:

 • Determinanții sociali ai sănătății și echitatea în sănătate
 • Rețele de setări sănătoase
 • Abordări de investiții pentru sănătate și bunăstare.

Raportul privind starea capitalului sanitar

Biroul OMS de la Veneția a condus raportul OMS din 2019 Raportul european privind starea de echitate în domeniul sănătății. Raportul a identificat condițiile esențiale necesare pentru a crea și a susține o viață sănătoasă pentru toți. Raportul a îndemnat guvernele să ia măsuri politice pentru a aborda aceste cinci condiții, care sunt:

 • servicii de sănătate de bună calitate și accesibile
 • securitatea veniturilor și protecția socială
 • condiții decente de viață
 • capital social și uman
 • muncă decentă și condiții de angajare.

Raportul a furnizat dovezi că aceste condiții determină inegalitățile în sănătate în toate cele 53 de state membre ale regiunii și au stabilit soluții pentru reducerea acestor inegalități. A fost însoțit de un raport asupra studiilor de caz de povești de succes, practici promițătoare și lecții.

Organizația Pan-Americană a Sănătății a OMS

Comisia independentă a OPS privind echitatea și inegalitățile în materie de sănătate din America a studiat cauzele principale ale inegalităților în materie de sănătate din America și a evaluat factorii disponibili care duc la inegalități în materie de sănătate în America. Comisia a publicat raport final care conține 12 recomandări în 2019.

În 2020, OPS au evaluat 32 de planuri naționale de sănătate să raporteze dacă și cum țările din America integrează realizările echității în sănătate în liniile strategice de acțiune din sectorul sănătății. Acesta oferă un instantaneu al abordărilor și progreselor, permițând schimbul de cunoștințe între țări cu privire la opțiunile de atenție la echitate în politica de sănătate. De asemenea, va facilita monitorizarea viitoare a tendințelor în integrarea obiectivelor și abordărilor echității în sănătate în politici.

Mai multe informații despre activitatea OPS privind echitatea în sănătate sunt disponibile aici.

Biroul regional OMS pentru Africa (AFRO)

Programul AFRO privind determinanții sociali și economici ai sănătății oferă sprijin tehnic statelor membre și OMS pentru a reduce decalajul de echitate în sănătate prin acțiuni privind determinanții sănătății. Site-ul său web oferă o gamă largă de experiențe documentate de țară privind abordarea factorilor determinanți sociali ai sănătății, precum și cu privire la realizarea de progrese către Declarația de la Rio privind mediul și sănătatea.  


 

Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF)

UNICEF colaborează cu guverne și parteneri, inclusiv societatea civilă, pentru a realiza majoritatea programelor sale. Activitatea sa se bazează pe obiectivele de dezvoltare durabilă și se adresează atât sănătății, cât și factorilor determinanți ai sănătății. Este disponibilă o prezentare completă a activităților UNICEF pentru atingerea ODD aici.

 

 

Strategia de sănătate UNICEF 2016 - 2030

Strategia de sănătate UNICEF 2016 - 2030 stabilește două obiective generale: prevenirea deceselor materne, nou-născuți și a copiilor și promovarea sănătății și dezvoltării tuturor copiilor. Pentru a atinge aceste obiective, UNICEF adoptă următoarele trei abordări:

 • Abordarea inechităților în rezultatele sănătății
 • Consolidarea sistemelor de sănătate, inclusiv pregătirea de urgență, răspunsul și rezistența
 • Promovarea politicilor și programelor integrate, multisectoriale.

Sondaje de cluster cu indicatori multipli

Folosind suportul UNICEF Sondaje de cluster cu indicatori multipli (MICS), țările din întreaga lume analizează periodic gospodăriile pentru a obține informații despre indicatorii cheie ai bunăstării copiilor și femeilor. Sondajul ajută guvernele să identifice pe cei care sunt cei mai dezavantajați și care au nevoie de intervenție. Biroul UNICEF Innocenti pentru Cercetare colectează o cantitate substanțială de date despre sănătate și factorii determinanți ai sănătății la copii și familii din întreaga lume. Sunt disponibile date, articole de revistă și vizualizări de date aici.  


 

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP)

PNUD lucrează în 170 de țări și teritorii din întreaga lume pentru a eradica sărăcia în timp ce protejează planeta. Ajută țările să dezvolte politici puternice, abilități, parteneriate și instituții, astfel încât să își poată susține progresul. Activitatea sa este condusă de Obiectivele Națiunilor Unite de Dezvoltare Durabilă.

Raportorii speciali ai ONU

Raportorii speciali ai ONU examinează, monitorizează, consiliază și raportează public cu privire la provocările globale. Raportorul special pentru sărăcie extremă și drepturile omului și raportorul special pentru dreptul la sănătate fizică și mintală facilitează dobândirea de cunoștințe și acțiuni pentru echitatea sănătății la nivel mondial.

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM)

OIM este o organizație a Națiunilor Unite dedicată promovării migrației umane și ordonate în beneficiul tuturor. Divizia de sănătate a migrației oferă și promovează programe de sănătate cuprinzătoare, preventive și curative, care sunt benefice, accesibile și echitabile pentru migranți și populațiile mobile.

 


 

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)

OECD este o organizație internațională care lucrează pentru a construi politici mai bune pentru o viață mai bună. Obiectivul său este de a forma politici care promovează prosperitatea, egalitatea, șansele și bunăstarea tuturor.

În domeniul sănătății, OCDE ajută țările să obțină sisteme de sănătate performante. O face prin măsurarea rezultatelor în materie de sănătate și utilizarea resurselor sistemului de sănătate, precum și prin analiza politicilor care îmbunătățesc accesul, eficiența și calitatea asistenței medicale.

Pe lângă punerea la dispoziție a unor date cuprinzătoare privind sănătatea și indicatori sociali și economici mai largi, OECD publică rapoarte bianuale privind sănătate și educaţie în regiunea OCDE.

 

 


 

Alte inițiative și organizații

Sănătate globală 50/50

Global Health 50/50 este o inițiativă independentă, bazată pe dovezi, care își propune să promoveze acțiunea și responsabilitatea pentru egalitatea de gen în sănătatea globală. Pledează pentru o perspectivă de gen, egalitatea de gen și echitatea în sănătate, la baza tuturor lucrurilor pe care le face. Acționează ca un canal, reunind cercetarea academică, cunoașterea modului în care poate avea loc schimbarea politicii și pledoaria pentru schimbarea politicii și a practicii.

Printre alte resurse, Global Health 50/50 oferă o Indice de gen și sănătate, o serie de ghiduri de instruire pentru abordarea inegalităților de gen în sănătate și a set de instrumente de autoevaluare. Găsi baza de date de resurse aici.

Uniunea Internațională pentru Promovarea Sănătății și Educație (IUHPE)

IUHPE misiunea este de a promova sănătatea și bunăstarea la nivel mondial și de a contribui la realizarea echității în sănătate între și în interiorul țărilor. IUHPE este o rețea globală independentă, angajată să îmbunătățească sănătatea și bunăstarea prin educație,

acțiune comunitară și politici publice sănătoase.

IUHPE lucrează în mod specific pe subiectele bolilor netransmisibile, dezvoltarea durabilă, factorii determinanți sociali ai sănătății și de promovare a sănătății sisteme. Oferă în mod special cunoștințe, resurse și instrumente pentru acele organizații care lucrează la aceste subiecte.

Inițiativa privind echitatea în sănătate

Inițiativa privind echitatea în sănătate își propune să cultive și să dezvolte o nouă generație de conducere și să construiască o comunitate de colaborare pentru promovarea echității în sănătate în Asia de Sud-Est și China. Programul de bursă reunește profesioniști dintr-o gamă largă de sectoare și discipline pentru a încuraja următoarea generație de conducere în pledoaria pentru justiția socială.

Universitatea de Echitate Globală în Sănătate

Cu sediul în Rwanda, University of Global Health Equity promovează următoarea generație de profesioniști din domeniul sănătății la nivel mondial. Acesta își propune să creeze lideri și factori de schimbare care se străduiesc să ofere servicii de sănătate mai echitabile și de calitate pentru toți. Programele sunt oferite studenților care au experiență ca profesioniști din domeniul sănătății, cercetători și experți în sănătate publică și politici pentru a se asigura că elevii înțeleg complexitatea furnizării de îngrijiri în toate setările.


 

Hit Enter
Urmărește-ne
Pe Facebook
Pe Twitter
Pe GooglePlus
Pe Linkedin
Pe Pinterest
Pe Rss
Pe Instagram

Conținutul acestui site este tradus automat din engleză.

Deși s-au făcut eforturi rezonabile pentru a oferi traduceri corecte, pot exista erori.

Harta interactivă și glosarul nu pot fi traduse în altă limbă.

Ne cerem scuze pentru neplăcere.

Aboneaza-te la lista noastră de difuzare

 

Ați înscris cu succes newsletter-ul

A apărut o eroare în timp ce încercați să trimiteți solicitarea dvs. Vă rugăm să încercați din nou.

Veți fi abonat la buletinul informativ lunar „Health Highlights” al EuroHealthNet, care acoperă echitatea în sănătate, bunăstarea și factorii determinanți ai acestora. Pentru a afla mai multe despre modul în care gestionăm datele dvs., vizitați secțiunea „confidențialitate și cookie-uri” de pe acest site.
Salt la conținut