O șansă echitabilă pentru o sănătate bună - Îmbunătățirea programelor de echitate la nivel local și regional (Olanda)

Acest raport al Consiliului pentru public Sănătate iar Societatea acoperă aspecte și sfaturi pentru programele regionale și locale care se adresează inegalități de sănătate. Raportul urmează unei publicații anterioare a Consiliului, numită Sănătate trecută inegalități (în olandeză), care a evaluat politicile naționale care vizează abordarea inegalităților în materie de sănătate și a făcut recomandări pentru a trece de la concentrarea asupra individului la o abordare mai largă care să abordeze inegalitățile interconectate.

Găsi O șansă echitabilă pentru o sănătate bună (în limba olandeză) aici.

Titlu original: Een eerlijke kans op gezond leven

Tip
Document ONG / societate civilă, analiză de politici și politici, baze de date de practici și practici
Temă
Securitate financiară, protecție socială, incluziune socială, acces la îngrijire, sărăcie, guvernanță, sănătate în toate politicile, economie de bunăstare, evaluare a impactului asupra sănătății, dezvoltare durabilă, grupuri cu vulnerabilitate: femei, minorități etnice, LGBTI +, migranți, dizabilități
Țară
Olanda
Nivel
Local, național, regional
An
2021


Înapoi la baza de date