Czy europejski semestr zapewni równość w zdrowiu? Ustalenia z planów odbudowy i zwiększania odporności w ośmiu państwach członkowskich

EuroHealthNet uruchomił najnowszą analizę cyklu koordynacji polityki gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej (UE) w 2022 r., znanego jako Europejski semestr. W oparciu o wywiady z ekspertami ds. zdrowia publicznego analiza obejmuje wykorzystanie przez osiem państw członkowskich unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz jego wpływ na równość w zdrowiu i dobrostan. To terminowe uruchomienie zbiega się z odbywającą się dziś w Radzie Europejskiej (EPSCO) debatą orientacyjną na temat cyklu europejskiego semestru 2023 i stanowi uzupełnienie trwającego przeglądu tego, czy Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności nadal spełnia swoje zadanie.

Tutaj znajdziesz analizę europejskiego semestru 2022 EuroHealthNet.

Przekrojowa analiza EuroHealthNet zapewnia unikalny wgląd w praktykę zintegrowanej pracy i reform, zainicjowany przez europejski semestr i instrument naprawy. Analiza prowadzi do zestawu zaleceń dla instytucji UE i państw członkowskich, w jaki sposób mogą one poprawić równość w zdrowiu i dobrostan.

EuroHealthNet wzywa instytucje UE i państwa członkowskie do:

  • Uznanie wartości zdrowia publicznego jako części szerszego systemu opieki zdrowotnej oraz strategii reformy odbudowy i odporności. Obejmuje to na przykład wzmocnienie promocji zdrowia psychicznego oraz podstawowej i środowiskowej opieki zdrowotnej, zwiększenie atrakcyjności karier w sektorze zdrowia i opieki, inwestowanie w profilaktykę i poprawę umiejętności korzystania z technologii cyfrowych w zakresie zdrowia, zwłaszcza w grupach szczególnie wrażliwych.
  • Ułatwianie i zachęcanie do lepszej i bardziej przejrzystej komunikacji między decydentami politycznymi, specjalistami i opinią publiczną na temat sposobu wydawania środków z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Lepsza przejrzystość i komunikacja to dobre praktyki demokratyczne, które mogą umożliwić podmiotom z różnych państw członkowskich wzajemne uczenie się i inspirowanie.
  • Opracowanie nadrzędnej strategii dla Unii Europejskiej, która łączy wszystkie kluczowe cele polityki i która mogłaby służyć jako zbiorowa wizja i wytyczne dla procesu europejskiego semestru oraz stymulować zmiany systemowe w kierunku gospodarek generujących dobrobyt.

Przeczytaj i pobierz pełny raport tutaj.

Więcej informacji na temat zdrowia i europejskiego semestru można znaleźć tutaj. 

 

Typ
EuroHealthNet
Motyw
Finansowanie i finansowanie
Kraj
Europa
poziom
europejski
Rok
2022


Powrót do bazy danych