Europejski filar praw socjalnych: kluczowe narzędzie poprawy zdrowia dla wszystkich

Budowanie bardziej integracyjnej i sprawiedliwej Unii jest kluczowym priorytetem dla Komisji Europejskiej (KE). W marcu 2016 r. KE przedstawiła wstępny zarys Europejskiego filaru praw socjalnych i rozpoczęła szerokie konsultacje społeczne. Rok później KE opublikowała ostateczną propozycję Europejskiego filaru praw socjalnych. Filar określa szereg kluczowych zasad i praw wspierających sprawiedliwe i dobrze funkcjonujące rynki pracy i systemy opieki społecznej oraz bardziej odporne struktury gospodarcze. Filar został zaprojektowany jako kompas dla odnowionego procesu konwergencji w kierunku lepszych warunków pracy i życia. Jest przeznaczony przede wszystkim dla strefy euro, ale jest otwarty dla wszystkich państw członkowskich UE.

EPSR, gdy zostanie wdrożony, doprowadzi do zmniejszenia nierówności zdrowotnych – niesprawiedliwych i możliwych do uniknięcia różnic w stanie zdrowia między grupami populacji. Około 90% nierówności zdrowotnych można wytłumaczyć brakiem bezpieczeństwa finansowego, wykluczeniem społecznym, brakiem godnej pracy i złymi warunkami pracy, a także niską jakością mieszkań[i]. Są to dokładnie obszary, które są również objęte EPSR. Dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej stanowi jedynie około 10% różnic w stanie zdrowia w różnych grupach społeczno-ekonomicznych.

Znajdź arkusz informacyjny tutaj

Typ
EuroHealthNet, rządowy / instytucjonalny / publiczny dokument dotyczący zdrowia publicznego, analiza polityki i polityki
Motyw
Zatrudnienie, zdrowie zawodowe, edukacja dorosłych, zatrudnienie młodzieży, zabezpieczenie finansowe, ochrona socjalna, włączenie społeczne, dostęp do opieki, ubóstwo, zarządzanie, zdrowie we wszystkich politykach, ekonomia dobrostanu, ocena wpływu na zdrowie, zrównoważony rozwój
Kraj
Europa
Rok
2020


Powrót do bazy danych