Właściwy początek zdrowego życia Wyrównywanie gradientu zdrowia dzieci, młodzieży i rodzin w Unii Europejskiej - co działa?

Raport powstał w ramach projektu GRADIENT. Przedstawia nierówności zdrowotne wśród dzieci, młodzieży i rodzin w UE, opisuje kontekst polityczny i działania UE, aby rozwiązać ten problem, podaje przykłady i ocenia polityki i interwencje mające na celu rozwiązanie problemu gradientu zdrowia oraz oferuje studia przypadków.

Autorzy: I. Stegeman, C. Costongs i konsorcjum GRADIENT

Znajdź raport tutaj. 

Typ
EuroHealthNet, Analiza polityki i polityki, badania
Motyw
Zdrowie matki, stan przedporodowy, choroby w dzieciństwie, zdrowie młodzieży, edukacja
Państwo
Europie
poziom
europejski
Rok
2012


Powrót do bazy danych