Różne oblicza bezdomności

Niniejszy zarys polityki opracowany przez Komisję Europejską zajmuje się różnymi obliczami bezdomności i bada potrzebę konkretnych danych i towarzyszących im polityk, aby zaradzić temu zjawisku. W podsumowaniu stwierdzono, że monitorowanie bezdomności stanowi podstawę do podjęcia odpowiednich interwencji politycznych. Ważne jest, aby rozważyć, w jaki sposób różne techniki pomiaru mogą niedostatecznie lub nadmiernie reprezentować różne podgrupy doświadczające bezdomności (np. kobiety, młodzież lub migranci). Mniejszy udział kobiet w oficjalnych statystykach dotyczących bezdomności można częściowo wytłumaczyć różnicami w sposobie doświadczania bezdomności przez kobiety i mężczyzn; jak jest to definiowane w oficjalnych statystykach; i jak to się mierzy. Ponadto w dokumencie omówiono formy wsparcia w walce z bezdomnością młodych ludzi, które powinny uwzględniać ich specyficzne potrzeby, oferować możliwości kształcenia i szkolenia oraz koncentrować się na rozwoju emocjonalnym. Na koniec w skrócie omówiono podejście przede wszystkim mieszkanie, które działa w ramach podejścia skoncentrowanego na osobie i zapewnia jednostkom wysoki stopień wyboru i kontroli. Zapewnia dostosowane do indywidualnych potrzeb wsparcie, które dotyczy nie tylko stabilności warunków mieszkaniowych, ale także innych dziedzin życia, które mogą wymagać uwagi.

Dostęp do publikacji znajdziesz tutaj.

Typ
Rządowy / instytucjonalny / statutowy dokument dotyczący zdrowia publicznego, analiza polityki i polityki
Motyw
Bezpieczeństwo finansowe, ochrona socjalna, włączenie społeczne, dostęp do opieki, ubóstwo
Państwo
Europie
poziom
europejski
Rok
2024


Powrót do bazy danych