Wzmacnianie zdrowia we wszystkich politykach w Twojej organizacji - narzędzie do przeglądu

To narzędzie ma na celu pomóc tym, którzy go używają, we wzmocnieniu podejścia do zdrowia we wszystkich policjach (HiAP). Narzędzie zapewnia format ustrukturyzowanej dyskusji z kluczowymi liderami i orędownikami HiAP w Twojej organizacji oraz podkreśla rolę równości w polityce. Opiera się na dowodach i bezpośrednich doświadczeniach partnerów wspólnego działania „Equity Action”.

Znajdź narzędzie tutaj.

Typ
EuroHealthNet, Rządowy / instytucjonalny / publiczny dokument statutowy dotyczący zdrowia publicznego, analiza polityki i polityki, narzędzia
Motyw
Zarządzanie, zdrowie we wszystkich obszarach polityki, ekonomia dobrostanu, ocena wpływu na zdrowie, zrównoważony rozwój
Państwo
Europie
poziom
europejski
Rok
2013


Powrót do bazy danych