Działania na rzecz jakości - Poprawa zapobiegania HIV w Europie

Quality Action to współfinansowane przez UE „Wspólne działanie na rzecz poprawy jakości profilaktyki HIV”, w którym uczestniczy 45 organizacji partnerskich z 26 państw członkowskich. Promuje praktyczne narzędzia i materiały, aby zmaksymalizować jakość projektów i programów profilaktyki HIV.

Znajdź więcej informacji tutaj. 

Typ
EuroHealthNet, organizacje i inicjatywy zajmujące się nierównościami zdrowotnymi, praktykami i praktykami Bazy danych, badania, narzędzia
Motyw
Choroby zakaźne, grupy wrażliwe: kobiety, mniejszości etniczne, osoby LGBTI +, migranci, niepełnosprawność
Państwo
Europie
poziom
europejski
Rok
2013


Powrót do bazy danych