Tworzenie powiązania: Zatrudnienie, zdrowie i równość (EuroHealthNet Policy Precis)

Niniejsza polityka EuroHealthNet Precis analizuje wpływ zatrudnienia na zdrowie oraz sposoby, w jakie trendy w świecie pracy pogłębiają nierówności. Określa ona ramy ochrony pracowników stworzone w ramach różnych polityk unijnych i międzynarodowych oraz określa, co należy zrobić, aby chronić ludzi przed zagrożeniami zawodowymi. Obejmuje to zagrożenia fizyczne i psychospołeczne, takie jak stres, wypalenie i depresja. Praktyczne przykłady z Finlandii, Walii, Austrii i Holandii ilustrują, co można zrobić, aby stworzyć zdrowe i uczciwe miejsca pracy za pomocą polityki krajowej oraz jak pracodawcy mogą pomóc.

Przeczytaj szczegółowe informacje tutaj.

Rodzaj
EuroHealthNet, dokument organizacji pozarządowych/społeczeństwa obywatelskiego, polityka i analiza polityki
Motyw
Zatrudnienie, zdrowie zawodowe, edukacja dorosłych, zatrudnienie młodzieży, zabezpieczenie finansowe, ochrona socjalna, włączenie społeczne, dostęp do opieki, ubóstwo
Kraj
Europa
poziom
Europejski, krajowy
Rok
2021


Powrót do bazy danych