Uczenie się z oceny wpływu na zdrowie w ramach działań na rzecz równości (przetwarzanie i szkolenie)

Włączenie sprawiedliwości w proces oceny wpływu jest wyzwaniem, ponieważ sprawiedliwość jest pojęciem trudnym do zdefiniowania, nie uzgodnionym wspólnie przez państwa członkowskie (PC), o różnym znaczeniu w różnych kulturach. Wspólne działanie na rzecz równości rozpoczęło rozwój umiejętności i zdolności w zakresie oceny wpływu na zdrowie (HIA) w całej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem oceny równości. Jeśli HIA zostanie dobrze przeprowadzona, może mieć znaczący wpływ na nierówności polityczne i zdrowotne. Ten raport jest oparty na raportach z oceny i refleksji Ben Cave Associates, informacjach zwrotnych od uczestników SM, ich studiach przypadków i nauce z prezentacji peer-to-peer.

Raport dotyczy dwóch obszarów

  1. uczenie się na podstawie przeprowadzania oceny wpływu na zdrowie z naciskiem na sprawiedliwość oraz
  2. uczenie się na podstawie samego szkolenia.

Znajdź raport tutaj. 

Typ
EuroHealthNet, narzędzia
Motyw
Zarządzanie, zdrowie we wszystkich obszarach polityki, ekonomia dobrostanu, ocena wpływu na zdrowie, zrównoważony rozwój
Państwo
Europie
poziom
europejski
Rok
2011


Powrót do bazy danych