Wspólne oświadczenie: Czas na ambitną europejską platformę opieki długoterminowej

W świetle wydarzenia na wysokim szczeblu organizowanego przez belgijską prezydencję UE w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych, które odbędzie się w La Hulpe w dniach 15 i 16 kwietnia 2024 r., a także zbliżających się wyborów europejskich, 16 organizacji europejskich wzywa decydentów UE usprawnienie wdrażania 18. zasady filaru dotyczącej prawa do opieki długoterminowej w ramach następnej kadencji 2024–2029, począwszy od utworzenia europejskiej platformy opieki długoterminowej. Jest to niezbędny pierwszy krok w kierunku koordynowania pilnych środków niezbędnych do rozwiązania problemu niedoinwestowania, niewystarczającej ochrony socjalnej, braku koncentracji na osobie i niedoborów kadrowych w opiece długoterminowej. Wreszcie, zgodnie z apelem Grupy Wysokiego Szczebla ds. Przyszłości Ochrony Socjalnej, opiekę długoterminową należy wspierać w ramach polityki gospodarczej, w której wydatki na opiekę traktują priorytetowo nie jako koszt, ale jako inwestycję mającą zapewnić stabilność gospodarki europejskiej.

Przeczytaj wspólne oświadczenie tutaj.

Typ
Organizacje i inicjatywy zajmujące się nierównościami zdrowotnymi
Motyw
Zarządzanie, zdrowie we wszystkich obszarach polityki, ekonomia dobrostanu, ocena wpływu na zdrowie, zrównoważony rozwój
Państwo
Europie
poziom
europejski
Rok
2024


Powrót do bazy danych