Nierówności w zdrowiu: przyszłe wyzwania dla współpracy międzysektorowej (Słowenia)

Niniejszy raport, napisany przez słoweński Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (NIJZ) analizuje zakres nierówności zdrowotnych w Słowenii oraz środki polityczne niezbędne do zmniejszenia tych nierówności. Opublikowany w 2021 roku, zawiera szczegółową analizę wpływu COVID-19 na nierówności. Współpracując z Europejskim Biurem Inwestycji na rzecz Zdrowia i Rozwoju Światowej Organizacji Zdrowia, raport wykorzystuje: Narzędzie HESRi śledzenie polityk na rzecz zwiększenia równości w zdrowiu.

Znajdź pełny raport (w języku angielskim) tutaj.

Znajdź podsumowanie raportu (w języku angielskim) tutaj.

Rodzaj
Rządowy / instytucjonalny / statutowy dokument dotyczący zdrowia publicznego, analiza polityki i polityki
Motyw
Zarządzanie, zdrowie we wszystkich obszarach polityki, ekonomia dobrego samopoczucia, ocena wpływu na zdrowie, zrównoważony rozwój, grupy wrażliwe: kobiety, mniejszości etniczne, osoby LGBTI +, migranci, niepełnosprawność
Kraj
Słowenia
poziom
narodowy
Rok
2021


Powrót do bazy danych