Poprawa równego dostępu do szczepień – usuwanie barier i budowanie potencjału w celu poprawy sprawiedliwego przyjmowania szczepionek w całej UE

EuroHealthNet uruchomił Policy Précis „Poprawa równości w szczepionkach: usuwanie barier i budowanie potencjału w celu poprawy przyjmowania szczepionek”.

  • Problem: Nie każdy ma równy dostęp do szczepionek i wiarygodnych informacji o szczepionkach.
  • Dlaczego jest to ważne: Nieoptymalny zasięg szczepień prowadzi do chorób i zgonów, którym można zapobiec, oraz zwiększa nierówności zdrowotne.
  • Droga naprzód: Połączenie działań lokalnych, krajowych i międzynarodowych pomoże zająć się determinantami nierównego dostępu i poprawić komunikację dotyczącą szczepionek.

Niniejsza Polityka Précis przedstawia, w jaki sposób nieoptymalne objęcie szczepieniami wynika z wielu czynników, w tym uwarunkowań społecznych i barier systemu opieki zdrowotnej. Takie czynniki mają większy wpływ na społeczności o niższych dochodach, a także mniejszości etniczne, religijne lub kulturowe w całej Europie. Należą do nich bariery strukturalne, takie jak odległość geograficzna od placówek służby zdrowia, ograniczone godziny świadczenia usług oraz bariery administracyjne związane z wymaganą dokumentacją. Podczas gdy zajęcie się globalnymi nierównościami w zakresie szczepień wymaga ważnych rozwiązań strukturalnych i politycznych na najwyższym szczeblu (takich jak proponowany przez WHO „traktat pandemiczny”), zajęcie się wieloma nierównościami w zakresie szczepień w krajach europejskich wymaga „lokalnych rozwiązań dla lokalnych wyzwań”.

Typ
EuroHealthNet
Motyw
Bezpieczeństwo finansowe, ochrona socjalna, włączenie społeczne, dostęp do opieki, ubóstwo, grupy narażone na zagrożenia: kobiety, mniejszości etniczne, osoby LGBTI+, migranci, niepełnosprawność, systemy i usługi zdrowotne, podstawowa opieka zdrowotna, systemy zintegrowane, usługi profilaktyczne, pracownicy służby zdrowia
Kraj
Europa
poziom
europejski
Rok
2023


Powrót do bazy danych