Help Desk ds. Funduszy Unijnych na Pomoc Społeczną

Połączenia POMOC to 2-letni projekt (maj 2022 – kwiecień 2024) finansowany przez Komisję Europejską, którego celem jest uruchomienie elementów składowych Helpdesku Usług Społecznych. Nadrzędnym celem tego projektu jest zwiększenie wykorzystania środków EFS+ (Europejski Fundusz Społeczny Plus) i EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) przez służby społeczne oraz ułatwienie dostawcom usług społecznych dostępu do tych środków.

Uruchamiając elementy składowe Helpdesku Usług Społecznych, projekty mają na celu:

  1. Wsparcie służb społecznych w dostępie i wykorzystaniu środków unijnych (w szczególności EFS+ i EFRR),
  2. Pomoc instytucjom zarządzającym w wykorzystaniu funduszy UE do finansowania wysokiej jakości interwencji w dziedzinie usług społecznych.

Znajdź dalsze informacje tutaj.

Typ
Tools
Motyw
Bezpieczeństwo finansowe, ochrona socjalna, włączenie społeczne, dostęp do opieki, ubóstwo
Kraj
Europa
poziom
europejski
Rok
2022


Powrót do bazy danych