Ocena wpływu na zdrowie: raport podsumowujący kwestionariusz przed spotkaniem

Niniejsze sprawozdanie podsumowujące łączy odpowiedzi państw członkowskich (PC) i partnerów, którzy są częścią wspólnego działania (JA), aby przedstawić obraz wykorzystania i wpływu procesu oceny wpływu na zdrowie (HIA) w poszczególnych krajach. Sprawozdanie podsumowujące zawiera przegląd tego, gdzie znajdują się różne państwa członkowskie stosujące metodę HIA, informacje na temat różnych ekspertyz i zasobów dostępnych państwom członkowskim w związku z HIA oraz uwzględnienie słuszności w procesie HIA.

Autor: S. Gunther

Znajdź raport tutaj. 

Typ
EuroHealthNet, narzędzia
Motyw
Zarządzanie, zdrowie we wszystkich obszarach polityki, ekonomia dobrostanu, ocena wpływu na zdrowie, zrównoważony rozwój
Państwo
Europie
poziom
europejski
Rok
2011


Powrót do bazy danych