Raport Eurydice: budowanie wśród uczniów kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju

Niniejszy raport Eurydice bada podejście całej szkoły do ​​zrównoważonego rozwoju, sprawdzając, w jakim stopniu „nauka na rzecz zrównoważonego rozwoju” stanowi część działań szkoły oraz wsparcie udzielane nauczycielom i dyrektorom szkół w celu ułatwienia tej integracji. Obejmuje edukację na poziomie podstawowym i średnim ogólnokształcącym oraz analizy:

  • W jaki sposób i w jakim stopniu europejskie systemy edukacji włączają nauczanie na rzecz zrównoważonego rozwoju do swoich programów nauczania.
  • Jak europejskie systemy edukacji przygotowują i wspierają swoich nauczycieli i dyrektorów szkół w zapewnianiu edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Kompetencje w zakresie zrównoważonego rozwoju, o których mowa w niniejszym raporcie, zdefiniowane są na podstawie europejskich ram GreenComp. Źródłem danych jest badanie przeprowadzone przez Eurydice w 39 europejskich systemach edukacji na temat polityk i środków wsparcia.

Przeczytaj raport tutaj.

Typ
Rządowy / instytucjonalny / statutowy dokument dotyczący zdrowia publicznego
Motyw
Zdrowie matki, stan przedporodowy, choroby w dzieciństwie, zdrowie młodzieży, edukacja
Państwo
Europie
poziom
europejski
Rok
2024


Powrót do bazy danych