Kompas UE dotyczący zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia

Kompas UE na rzecz działań na rzecz zdrowia psychicznego i dobrostanu psychicznego był internetowym mechanizmem służącym do gromadzenia, wymiany i analizowania informacji na temat polityki i działań zainteresowanych stron w zakresie zdrowia psychicznego. W latach 2015-2018 Compass przekazał informacje na temat europejskich ram działania w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia psychicznego. Monitorował politykę i działania w zakresie zdrowia i dobrostanu psychicznego krajów UE oraz zainteresowanych stron pozarządowych poprzez:

  • Identyfikacja i rozpowszechnianie europejskich dobrych praktyk w zakresie zdrowia psychicznego
  • Zbieranie danych na temat działań zainteresowanych stron i krajowych działań w zakresie zdrowia psychicznego w ramach trzech corocznych ankiet
  • Organizacja trzech corocznych raportów i wydarzeń na forum
  • Prowadzenie warsztatów zdrowia psychicznego w każdym kraju UE oraz w Islandii i Norwegii
    Ponadto EU Compass współpracował z grupą ekspertów rządowych UE ds. Zdrowia psychicznego i dobrostanu psychicznego oraz zainteresowanymi stronami pozarządowymi w przygotowaniu czterech artykułów naukowych.

Znajdź więcej informacji tutaj. 

Typ
EuroHealthNet, organizacje i inicjatywy zajmujące się nierównościami zdrowotnymi
Motyw
Zdrowie matki, stan przedporodowy, choroby w dzieciństwie, zdrowie młodzieży, edukacja
Kraj
Europa
poziom
Europejski, krajowy
Rok
2015


Powrót do bazy danych