KIEROWCY for Health Equity

DRIVERS (2012-2015) to projekt badawczy finansowany z Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej. Głównym celem projektu DRIVERS jest pogłębienie zrozumienia istniejących w kontekście europejskim relacji między niektórymi kluczowymi czynnikami wpływającymi na zdrowie w ciągu życia danej osoby – wczesnym dzieciństwem, zatrudnieniem oraz dochodami i ochroną socjalną. Ponadto projekt miał na celu przeanalizowanie metod stosowanych do oceny tych skutków, aby można je było ulepszyć lub opracować nowe metody, aby lepiej określić zróżnicowane wyniki polityk i programów w zakresie równości w zdrowiu.

Znajdź więcej informacji tutaj. 

Przeczytaj o tym w Strona działań UE.

Typ
EuroHealthNet, organizacje i inicjatywy pracujące nad nierównościami zdrowotnymi, badania
Motyw
Zatrudnienie, zdrowie zawodowe, edukacja dorosłych, zatrudnienie młodzieży, zabezpieczenie finansowe, ochrona socjalna, włączenie społeczne, dostęp do opieki, ubóstwo, zdrowie matek, stan przedporodowy, warunki dzieciństwa, zdrowie nastolatków, edukacja
Państwo
Europie
poziom
europejski
Rok
2012


Powrót do bazy danych