Poza blokadą: „Pandemiczna blizna” na młodych ludziach

Niniejszy raport analizuje społeczny, ekonomiczny i psychiczny wpływ COVID-19 na młodych ludzi w Europie i określa wraz z decydentami politycznymi, które muszą zrobić, aby zmniejszyć długoterminowe konsekwencje pandemii dla młodych ludzi. Została wyprodukowana przez People Dialogu and Change na zlecenie Europejskiego Forum Młodzieży.

Znajdź raport tutaj. 

Rodzaj
Dokument organizacji pozarządowej / społeczeństwa obywatelskiego, analiza polityki i polityki
Motyw
Zatrudnienie, zdrowie zawodowe, edukacja dorosłych, zatrudnienie młodzieży, zabezpieczenie finansowe, ochrona socjalna, włączenie społeczne, dostęp do opieki, ubóstwo, zdrowie matek, okres przedporodowy, warunki dzieciństwa, zdrowie nastolatków, edukacja, zdrowie psychiczne, uzależnienia
Kraj
Europa
poziom
Europejski, krajowy
Rok
2021


Powrót do bazy danych