Dyrektywa w sprawie odpowiednich płac minimalnych: już zmieniła zasady gry w jednej trzeciej państw członkowskich

W niniejszym dokumencie ETUI dotyczącym polityki podkreślono wczesny wpływ dyrektywy w sprawie odpowiednich płac minimalnych na ustalanie płacy minimalnej w kilku państwach członkowskich UE jeszcze przed jej formalnym terminem wdrożenia przypadającym na 15 listopada 2024 r. Warto zauważyć, że 15 z 22 krajów UE, w których obowiązują ustawowe płace minimalne, odnotowało znaczne nominalne podwyżki. Tendencję tę przypisuje się zarówno wysokim stopom inflacji w UE, jak i określonemu w dyrektywie „prógowi podwójnej przyzwoitości”, zdefiniowanemu w kategoriach orientacyjnych wartości referencyjnych wynoszących 60% mediany wynagrodzenia i 50% średniego wynagrodzenia.

Uzyskaj dostęp do informacji o zasadach tutaj.

Typ
Analiza zasad i zasad
Motyw
Bezpieczeństwo finansowe, ochrona socjalna, włączenie społeczne, dostęp do opieki, ubóstwo
Państwo
Europie
poziom
europejski
Rok
2024


Powrót do bazy danych