Rozwiązanie problemu nierówności zdrowotnych w Europie: kluczowe przesłania wspólnego działania Health Equity Europe (JAHEE)

Celem wspólnego działania UE Health Equity Europe (JAHEE) było przyspieszenie działań na rzecz przeciwdziałania nierównościom zdrowotnym w całej Europie. JAHEE był finansowany w ramach trzeciego programu UE w dziedzinie zdrowia, a jego głównym celem było wzmocnienie współpracy między uczestniczącymi krajami i wdrożenie konkretnych działań mających na celu zmniejszenie nierówności w zdrowiu.

Partnerstwem kierował Włoski Narodowy Instytut Zdrowia (ISS) i obejmowało 24 kraje. Prowadziła działania w pięciu obszarach polityki: monitorowanie, zarządzanie, zdrowe środowisko życia i systemy opieki zdrowotnej oraz migracja. Każde działanie zostało wdrożone zgodnie z trzyetapowym podejściem do wdrożenia.

In ten artykułJAHEE określa swoje główne narzędzia i kluczowe przesłania. Obejmują one:

  • Ramy polityki działania (PFA) w celu zebrania dostępnych dowodów na temat tego, jakie praktyki należy wdrożyć w każdej dziedzinie.
  • W ocenach krajowych (CA) oceniano, w jakim stopniu kraje wdrożyły już zalecane praktyki w każdej dziedzinie, aby pomóc w wyborze konkretnych działań, które zostaną wdrożone.
  • Ostateczne zalecenia oparte na wynikach JAHEE zostały opracowane i uzgodnione z zaangażowanymi Ministerstwami Zdrowia.

Co to jest wspólne działanie UE?

Wspólne działanie UE to reakcja UE na wysokim szczeblu mająca na celu wsparcie państw członkowskich we wspólnej pracy nad rozwiązaniem problemu nierówności w zdrowiu i społecznych uwarunkowań zdrowia. Stanowią zatem współpracę między krajami w celu wymiany narzędzi i podejść oraz budowania potencjału w zakresie rozwiązywania kluczowych problemów zdrowotnych.

 

Typ
Bazy danych praktyk i praktyk
Motyw
Grupy wrażliwe: kobiety, mniejszości etniczne, LGBTI +, migranci, niepełnosprawność, systemy i usługi zdrowotne, podstawowa opieka zdrowotna, systemy zintegrowane, usługi profilaktyczne, pracownicy służby zdrowia
Państwo
Europie
poziom
Europejski, krajowy
Rok
2023


Powrót do bazy danych